ทัวร์เกียวโต นารา โอซาก้า 5 วัน 3 คืน

15 มี.ค. 2019

โอซาก้า-วัดโทไดจิ-ฟุชิมิอินาริ-วัดคิโยมิสึ-สะพานโทเกตสึเคียว-ป่าไผ่อาราชิยาม่า
อุเมะดะ สกายทรี-ปราสาทโอซาก้า–ตลาดคุโรโมง ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ

เส้นทางท่องเที่ยวเมืองหลวงเก่าที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิมได้อย่างลงตัววัฒนธรรม
ที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆบนเส้นทางสายคันไซอย่างโอซาก้า เกียวโตและนารา ในระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

โตเกียว-ฟูจิ-โอวาคุดานิ 5 วัน 3 คืน

15 มี.ค. 2019

ฟูจิชั้น 5 -เจดีย์ชูเรโตะหมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก -โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท
หุบเขาโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ Ropeway ล่องเรือโจรสลัด-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี