ทัวร์เกียวโต นารา โอซาก้า 5 วัน 3 คืน

มีนาคม 15, 2019 | by Samui Look

โอซาก้า-วัดโทไดจิ-ฟุชิมิอินาริ-วัดคิโยมิสึ-สะพานโทเกตสึเคียว-ป่าไผ่อาราชิยาม่า
อุเมะดะ สกายทรี-ปราสาทโอซาก้า–ตลาดคุโรโมง ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ

เส้นทางท่องเที่ยวเมืองหลวงเก่าที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิมได้อย่างลงตัววัฒนธรรม
ที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆบนเส้นทางสายคันไซอย่างโอซาก้า เกียวโตและนารา ในระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

สอบถามข้อมูล

    ติดต่อทาง Line

    banner

    ให้เราช่วยเหลือคุณ

    Hotline : 063-5153931, 063-5153932