โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8D 5N (EY)

Tour Code : SLOT232720
โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8D 5N (EY)

  • -มิวนิค - ฮัลล์สตัทท์ - ซอล์ซบูร์ก - สวนมิลาเบลล์ - เบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิคส์ซี -รอมเซา - โอเบอรามาเกา - วิหารเอททอล – ฟุสเซ่น - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินน์สบรุกซ์ -หลังคาทองคำ - ลิกเทนสไตน์ กรุงวาดุส - ลูเซิร์น - สะพานไม้ - อนุสาวรีย์สิงโต - อินเทอร์ลาเก้น
  • -เลาเทอร์บรุนเนน - น้ำตกชเตาบ์บาค - นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -V-Cableway - ซูริค - ชมเมืองเก่า -ช้อปปิ้ง ชวาเน่นท์พลัทซ์, เมืองซูริค
  • -เมนูปลาเทราซ์รสเลิศ, ขาหมูเยอรมัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ม.ค. 67 - 6 ก.พ. 67 69,900 92,800 แสดง - 20
Sold Out
13 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 79,900 102,800 แสดง - 20
Sold Out
23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 79,900 102,800 แสดง - 20
Sold Out
1 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67 73,900 96,800 แสดง - 20
Sold Out
12 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 79,900 102,800 แสดง - 20
Sold Out
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67 79,900 102,800 แสดง - 20
Sold Out
2 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67 82,900 105,800 แสดง - 20
Sold Out
23 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 79,900 102,800 แสดง - 20
Sold Out
29 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67 75,900 98,800 แสดง - 20
Sold Out
15 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 73,900 96,800 แสดง - 20
Sold Out
21 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 79,900 102,800 แสดง - 20
Sold Out
28 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 82,900 105,800 แสดง - 20
Sold Out
11 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 79,900 102,800 แสดง - 20
Sold Out
18 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 73,900 96,800 แสดง - 20
Sold Out
23 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 79,900 102,800 แสดง - 20
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8D 5N (EY)
โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8D 5N (EY)
ราคาเริ่มต้น 69,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน