มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)

Tour Code : SLOT232146
มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)

เดินทางช่วง
24 พ.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 9,999 12,999 แสดง - 20
Sold Out
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
2 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 12,999 15,999 แสดง - 20
8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 20
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 30
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 30
Sold Out
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 32
Sold Out
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 30
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 30
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 30
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 30
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 30
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 11,999 14,999 แสดง - 30
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 17,999 แสดง - 30
Sold Out
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30
23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 13,999 16,999 แสดง - 30
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 12,999 15,999 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)
มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน