มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย)

Tour Code : SLOT231334
มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย)

เดินทางช่วง
31 พ.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
Sold Out
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 18,999 22,999 แสดง - 30
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30
Sold Out
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 16,999 20,999 แสดง - 30
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 18,999 22,999 แสดง - 30
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 17,999 21,999 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย)
มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย)
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน