โตเกียว-ฟูจิ-โอวาคุดานิ 5 วัน 3 คืน

13 มี.ค. 2019

ฟูจิชั้น 5 -เจดีย์ชูเรโตะหมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก -โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท
หุบเขาโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ Ropeway ล่องเรือโจรสลัด-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี