อิหร่าน 9 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

8 วัน 6 คืน อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย

ทัวร์โค๊ด SLOT230916
บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว โดย สายการบิน มาฮาร์น แอร์
เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู ป้อมคาริม ข่าน – นครเปอร์เซโพลิส - เนโครโพลิส – พาร์ซากาด – ยาซ์ด – เมย์บอด – ปราสาทนารินจ์ ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ – อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู – มัสยิดอิหม่าม – คาซาน
ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
 Mahan Air
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 66,900 บ.

(IRA-EI8D5N-QR) THE EXPLORER IRAN (อิหร่าน) QR 8D5N 28 DEC - 04 JAN 23 UPDATE16JUN23

ทัวร์โค๊ด SLOT231615
4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 68,988 บ.

KME130911-EK MYSTERIOUS IRAN SHIRAZ YAZD ISFAHAN TEHRAN 9D 6N

ทัวร์โค๊ด SLOT232453
4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ม.ค. - 28 ม.ค. 67
 Emirates Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 89,999 บ.