ภูฏาน 4 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

(BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5D4N ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์

ทัวร์โค๊ด SLOT230351
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bhutan Airline
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 69,988 บ.

โปรแกรมทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน ดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย (KB)

ทัวร์โค๊ด SLOT232100
-พาโรซอง-ทิมพู-ทาชิโชซอง, ทิมพู, โดซูลา, ปูนาคา, ปูนาคาซอง, ซิมิลาคัง, ทิมพู -สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติภูฏาน, Memorial horten, พระใหญ่เดนดอมา, ซันกังคา
-Weekend Market, วัดทักซัง, ดรุกเยลซอง, คิชูลาคัง, พาโร -ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด "ตลาดเมืองพาโร"
4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Druk Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 129,900 บ.